De route van de verlichte proeverijen

Achter de verlichte boerderijgevels is gigantisch veel kennis aanwezig van bewoners over hun gebied. Deelnemers aan de verlichte proeverijenroutes willen die graag delen met     de bezoekers aan ‘hun’ route. Daarom worden de aangelichte locaties beschreven in een handzaam boekwerkje. Hierin is ook een overzicht opgenomen wat er op de open avonden te doen is en een routekaart.
We wensen je veel plezier bij het rijden van de verlichte proeverijenroute en het bezoeken van de boerderijen, waar een bord met ‘welkom’ aan de weg staat.

          

Print Friendly, PDF & Email